Wie zijn we?

Wat is het NKV?
 
Het Nederlands Klassiek Verbond is in het Nederlandse taalgebied de grootste vereniging die zich toelegt op de verspreiding van de kennis van de antieke cultuur en haar erfenis onder een breed publiek van geïnteresseerden. Zesendertig afdelingen in Nederland en België organiseren elk meermaals per jaar lezingen, leeskringen, tentoonstellingen, dagexcursies en reizen voor hun bijna 4000 leden. Vijf maal per jaar ontvangen de leden het tijdschrift Hermeneus, waarin op een populariserend-wetenschappelijke wijze allerhande thema's uit de Klassieke Oudheid maar ook de Griekse en Latijnse Middeleeuwen en Moderne Tijden worden belicht.

Het NKV in Vlaanderen

In Vlaanderen is het NKV al meer dan 40 jaar actief vertegenwoordigd. Het begon met een afdeling in Antwerpen, die een zuster kreeg in West-Vlaanderen (Kortrijk en Brugge), Vlaams Brabant (Leuven) en Brussel. Sinds 2001 is er ook in Oost-Vlaanderen (Gent) en in Limburg (Tongeren) een afdeling actief. Alles bij elkaar tellen deze afdelingen meer dan 800 leden.
 
De afdeling Oost-Vlaanderen werd opgericht door mensen uit zeer verschillende vakgroepen van de Universiteit Gent. Zowel de vakgroep Latijn & Grieks, als de vakgroep Romaanse Talen (andere dan het Frans) en de vakgroep Geschiedenis (afdeling Oude Geschiedenis) ondersteunen het project. Onze afdeling werkt daarbij samen met het Griekenlandcentrum

Het Bestuur
 
Voorzitter:
Marloes Deene
 
Ondervoorzitter:
Wim Broekaert

Secretaris:
Kristof Vermote

Penningmeester:
Wouter Vanacker

Bestuursleden:
Emerance Delacenserie
Lincy Van Twembeke
Lindsey Vandevoorde
Loonis Logghe
Marijn Vandenberghe
Annelies De Bondt