Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van onze activiteiten, kan u zich abonneren op onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar nkv.oostvl@gmail.com

De meest recente nieuwsbrief kunt u ook hier bekijken;

 

Nieuwsbrief november 2017

Beste vrienden,

Beste NKV-leden,

In deze nieuwsbrief vestigen wij graag uw aandacht op onze eerstvolgende lezing die wij naar goede gewoonte organiseren in samenwerking met het Griekenlandcentrum op woensdag 29 november. We spreken zoals steeds af om 20u in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Koningstraat 18). Niemand minder dan prof. dr. Gunnar De Boel (UGent) zal komen spreken over de rijke geschiedenis, verregaande invloed en intrigerende evolutie van de antieke grootstad Alexandrië. Een beknopte voorafspiegeling van deze lezing vindt u alvast verderop in deze brief.

Daarnaast kan er ook nog tot 1 december een quizpakket worden aangevraagd voor de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz. Hieronder voegen we voor alle duidelijkheid nog eens de precieze ‘spelregels’, inschrijvingsprocedure en praktische details toe. Ook dit jaar lopen de aanmeldingen vlotjes binnen, dus wacht zeker niet te lang met inschrijven!

Tenslotte willen we u ook via deze nieuwsbrief kennis laten maken met onze nieuwe ledenbevraging. Goed geïnformeerd zijn, is namelijk het halve werk. Vandaar dat wij ù willen leren kennen! Via het tabblad “Ledenbevraging” op onze website (http://www.nkvoostvlaanderen.be) vindt u een formulier dat u geheel vrijblijvend kan invullen. Op deze manier kunnen wij te weten komen wat de kenmerken en verwachtingen zijn van ons publiek, om daar beter op in te spelen, met het oog op een beter aanbod en een betere werking. Bovendien maakt u tegelijkertijd kans op het winnen van een prachtig boek! Een papieren versie van dit formulier zal eveneens klaarliggen na afloop van onze toekomstige lezingen, zodat iedereen de kans krijgt ons zijn of haar mening te laten weten.

Tot binnenkort!

Nederlands Klassiek Verbond

Afdeling Oost-VlaanderenLEZINGEN

Najaar 2017

Woensdag 29 november 2017 – 20u: Lezing in het KANTL i.s.m. Griekenlandcentrum

Prof. dr. Gunnar De Boel

- Alexandrië van Alexander tot Kavafis: van plaats tot topos


Voorjaar 2018

Woensdag 7 februari 2018 – 20u: Lezing in het KANTL

Dr. Jeroen Wijnendaele

- De Franken. Boksballen van het Laat-Romeinse Rijk


Woensdag 14 maart 2018 – 20u: Lezing in het KANTL

Dr. Inger Kuin

- Lachen met de goden: humor en antieke religie van Homerus tot Lucianus


Woensdag 25 april 2018 – 20u: Lezing in het KANTL

Dr. Gemma Jansen

- De Romeinse tuin: het voorbeeld Pompeii


ABSTRACT

Prof. dr. Gunnar De Boel – 29 november 2017 (KANTL) Alexandrië van Alexander tot Kavafis: van plaats tot topos

Alexandrië was een eiland in Egypte, waar de Griekse bevolking gehecht was aan haar identiteit. De bibliotheek van het Mouseion werd een museum van de Griekse traditie, geselecteerd en bestudeerd door onderzoekers die zelf buiten de polistraditie stonden. Hun “moderne” houding resulteerde ook in een ander soort literatuur, waarbij de beleving van het individu in de grootstad het won van de maatschappelijke betrokkenheid die kenmerkend was voor de Griekse traditie. De Arabische verovering maakte een einde aan Alexandrië als intellectueel centrum. Geleidelijk verloor ook de haven aan belang. Pas in de 19de eeuw herwon de stad haar economisch belang, en daarmee ook een grote kolonie van “Franken” en Grieken, die net als in de Oudheid geheel apart leefden van de inheemse bevolking . Een van hen, Kavafis, creëerde zich een Alexandrijnse mythologie, waar zijn sensualiteit, anders dan in zijn heden, in hoog aanzien stond, en waar de verliezers van de geschiedenis aan het woord kwamen


INFO - LEDEN, STUDENTEN EN ABONNEMENTEN

De lezingen gaan zoals steeds door in het KANTL, ofte de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, in de Koningstraat 18, 9000 Gent, waar we starten om 20u. Zoals gebruikelijk is de toegang voor leden van het NKV gratis, alsook voor AUG studenten, op vertoon van de studentenkaart. Voor andere belangstellenden is de inkomprijs €3. Wie geïnteresseerd is om onze lezingen regelmatig bij te wonen, kan opteren voor een jaarabonnement op de lezingen en eenmalig €5 betalen. Met dit jaarabonnement geniet je dezelfde voordelen als de gewone leden, d.w.z. gratis inkom voor alle lezingen van NKV Oost-Vlaanderen en ontvangst van de nieuwsbrief. U zal bij registratie een abonnementskaart ontvangen, die je moet tonen bij het binnenkomen. Mensen die reeds een abonnement hadden zullen zo’n kaart aangeboden krijgen, lopende vanaf de datum, waarop zij betaald hadden.

Om bijscholingsattesten te bekomen van onze activiteiten, dient u zich bij voorkeur voorafgaand aan te melden via mail op nkv.oostvl@gmail.com, met vermelding van uw volledige naam en de school waar u werkt. Het document zal op de lezing klaarliggen.


GROTE KEN-JE-KLASSIEKENQUIZ

De kalender, organisatie en inschrijvingen van de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz volgen hetzelfde stramien als vorig jaar. Schoolteams die we voor een tweede of derde keer mogen verwelkomen zullen hier intussen reeds mee vertrouwd zijn, maar nieuwe uitdagers vinden hieronder het concrete verloop van de quiz en verdere informatie omtrent deelname.

De Quiz bestaat uit drie rondes. Omdat het thema van de Week der Klassieken dit jaar Filosofie. Denken in de Oudheid is, kan je zeker enkele vragen rond dit onderwerp verwachten doorheen de rondes. De eerste ronde wordt gespeeld in de klas, op een moment dat de leerkracht zelf kiest. Deze ronde dient officieel om de ‘beste’ leerlingen te selecteren (maar uiteraard mag er soepel worden omgesprongen met deze samenstelling, die vooral gebeurt op basis van overleg tussen leerkracht en leerlingen). Elke school mag één of twee teams van maximaal vier leerlingen uit de tweede en derde graad afvaardigen. Deze ronde geeft je ook al een goed idee van de (moeilijkheid van de) vragen die je kan verwachten in de tweede ronde en – wie weet – de finale. Om een quizpakket aan te vragen voor deze ronde, stuurt de leerkracht voor 1 december 2017 een e-mail naar de organisator Tresoar (info@tresoar.nl) met in CC het e-mailadres van onze afdeling (nkv.oostvl@gmail.com). De teams die uiteindelijk door de school afgevaardigd worden voor de regionale voorronde, dienen te worden aangemeld voor 6 januari 2018 (via dezelfde twee e-mailadressen). Pas dan is de inschrijving officieel (de aanvraag van een quizpakket geldt m.a.w. niet als inschrijving).

De tweede ronde is de regionale voorronde, die in verschillende Vlaamse en Nederlandse steden wordt georganiseerd. In Vlaanderen gebeurt dat per afdeling. In Gent zal deze voorronde doorgaan op woensdag 31 januari 2018, van 14u tot 17u30. De locatie zal wellicht opnieuw de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde zijn (Koningstraat 18, Gent) maar dit zal binnenkort nog bevestigd worden. De winnende teams stoten door naar de grote finale in Nederland.

Deze finale zal plaatsvinden in het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden) op vrijdag 20 april 2018. De winnaar neemt de prestigieuze Wisselbokaal mee naar huis, alsook een boekenpakket voor de school (samengesteld door Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep).

Helaas moeten we elk jaar opnieuw – om praktische redenen – teams weigeren. Ook dit jaar hanteren we het principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’. Wacht dus zeker niet te lang met de inschrijving!