Het NKV Oost-Vlaanderen nodigt scholieren, kunstenaars, academici, schrijvers, muzikanten en opiniemakers uit om bij te dragen aan een nieuw hoofdstuk in de receptiegeschiedenis van Ovidius. Met het Project ‘Ovidius 2000’ wil het NKV Oost-Vlaanderen de erfenis van de dichter niet alleen in het voetlicht plaatsen. Het project bouwt ook voort aan het nalatenschap. 

2000 jaar geleden stierf Publius Ovidius Naso, een van de grootste dichters uit de klassieke letteren, in zijn ballingsoord aan de Zwarte Zee. Zijn cultureel nalatenschap is enorm. Sinds de oudheid over de middeleeuwen en de renaissance tot de moderne tijd heeft Ovidius met zijn tragisch levenspad en zijn veelzijdig werk schrijvers en kunstenaars van alle slag geïnspireerd. En nog steeds behoren zijn verzen tot het curriculum van de leerlingen Latijn in het secundair onderwijs.Vertaalwedstrijd

Leerlingen Latijn uit de scholen van Gent en daarbuiten buigen zich over een fragment uit het werk van de dichter. Op het event ontvangen 8 laureaten van de vertaalwedstrijd een diploma en ontvangt de winnende klas een prestigieuze prijs uit handen van een bekende vertaler.  Leerkrachten en leerlingen kozen in de loop van maart 2018 het werk van Ovidius waaruit de tekst wordt gekozen: de Metamorphosen. Ovidiuskenners selecteerden vervolgens in overleg met enkele leerkrachten de specifieke passage (een twintigtal versregels).

De uiterste indiendatum is maandag 15 oktober 2018.
De selectie van de laureaten wordt afgerond op zaterdag 27 oktober.
De aanduiding van de winnaar door de eindjury wordt afgerond op vrijdag 2 november.

Reglement

1. Elke klas kan slechts één, klassikale, vertaling indienen.

2. Elke school kan maximaal vier inzendingen insturen (1 per leerkracht).

3. Men kan ervoor opteren om tijdens het lopende of het komende schooljaar aan de opdracht te werken.

4. Actieve leerkrachten die in de jury zetelen, kunnen zelf geen inzendingen insturen. Ook hun school kan geen inzendingen insturen.

5. Elke klas Latijn kan deelnemen: het studiejaar speelt geen rol.

6. Elke inzending bevat de volgende informatie:
a. Naam van de school en de klas
b. Naam van de begeleidende leerkracht, en zijn/haar emailadres.
c. Namen van de deelnemende leerlingen
7. Inzendingen bereiken de organisatie van ‘Ovidius 2000’ op tijd. Inzendingen die na de deadline aankomen, worden niet beoordeeld. De deadline voor het insturen van een vertaling is: 15 oktober 2018.

8. Laureaten worden verwacht aanwezig te zijn op de prijsuitreiking op het ‘Ovidius 2000’-event op zaterdag 3 november 2018. Er zijn 8 laureaten, en telkens 2 laureaten per studiejaar.

9. Vormelijke vereisten
a. Times New Roman 12, Interlinie 1,5.
b. Geen begeleidende illustraties.
c. Een poëtische vertaling is een meerwaarde.

10. Inhoudelijke kwaliteit
a. een vertaling hoeft geen letterlijke/woordelijke spiegel te zijn van het origineel.
b. het transponeren naar de vertaling van bepaalde connotaties en het capteren van achterliggende emoties (ironie, melancholie, spot, woede, ...) die bij Ovidius vaak zo belangrijk zijn (bv. door originele Nederlandse woordkeuze) zijn meerwaarden.

Prijsuitreiking

Het NKV Oost-Vlaanderen voorziet klassikale prijzen. Elke laureaat krijgt bovendien een diploma. De prijzen en diploma’s worden uitgereikt door een bekend vertaler op het ‘Ovidius 2000’-event, op zaterdag 3 november 2018.