Nederlands Klassiek Verbond

Afdeling Oost-Vlaanderen

Eerstvolgende lezing

Romeins natuursteengebruik in de Lage Landen

voorbeelden uit Tongeren, Heerlen en Colijnsplaat

woensdag 13 oktober 2021

20u, Dienstencentrum Ledeberg

Roland Dreesen

Het natuursteengebruik van de Romeinen was zowel rationeel, functioneel als trendy. Dit wordt vooral weerspiegeld in de keuze en het gebruik van diverse lokale, regionale en exotische natuursteensoorten vooral dan als bouw- en decoratieve stenen. De Romeinen hadden een goede smaak en een goede kennis van de lokale grondstoffen. Ze keken echter ook op naar Rome, dat zelfs in onze contreien steevast als rolmodel fungeerde. Omwille van economische redenen was het merendeel van het stenen bouwmaterialal van lokale herkomst. Voor meer prestigieuze toepassingen in publieke gebouwen zochten ze hun toevlucht tot regionale materialen, vaak met vervangproducten voor het zo gegeerde maar (te) dure witte marmer. Voor de meest luxueuze toepassingen in villa’s, begraafplaatsen en heiligdommen tenslotte, werden meer “exotische” polychrome marmersoorten aangevoerd, vaak uit het Middellandse Zeegebied. De lezing gaat in op verschillende toepassingen van natuursteen binnen de Civitas Tungrorum, in het thermencomplex van Heerlen (Coriovallum) en in het Nehalennia-heiligdom van Domburg-Colijnsplaat (Zeeland).


Jaarprogramma - seizoen 2021-2022

Met trots presenteren wij hier ons nieuwe jaarprogramma!

We kijken er naar uit om u - eindelijk - weer in levende lijve te mogen ontvangen.

Online lezingen


Soldaten aan het woord

eEn kijkje in het dagelijkse leven van het Romeinse leger

woensdag 10 februari 2021

20u, livestream

Martin Boerman

“Mijn strijdmakkers hebben geen bier; ik verzoek u opdracht te geven dat het ons toegestuurd wordt.”

Wie de klassieke oudheid uitsluitend aan de hand van literaire bronnen bestudeert, zou haast vergeten dat er toen ook ‘gewone’ mensen geleefd hebben. Gelukkig hebben we ook schriftelijke bronnen die zich niet alleen tot de literaire elite beperken. Deze schriftelijke bronnen geven een kijkje in het leven van alledag. Een aparte categorie vormen de schriftelijke overblijfselen die afkomstig zijn van het Romeinse leger. Het enorme imperium was alleen in stand te houden dankzij een uitgebreid en overwegend schriftelijk communicatienetwerk tussen de verschillende legeronderdelen. Het mag dus geen verbazing wekken dat van die schriftelijke cultuur nog relatief veel overgebleven is. In de lezing wordt, aan de hand van diverse voorbeelden, ingegaan op die schriftelijke cultuur van het Romeinse leger, waarbij zoveel mogelijk de soldaten zelf aan het woord gelaten worden. Tegelijkertijd kunnen we aan de hand van die voorbeelden een inschatting maken van hoe die schriftelijke cultuur ingebed was in het dagelijkse leven van de soldaten.

De lezing is opgenomen en kan teruggekeken worden via deze link. Door een technisch probleempje ontbreekt helaas de eerste minuut. De vragen die naar aanleiding van deze lezing gesteld werden vindt u hieronder terug. Ook de vragen waarvoor tijdens de nabespreking geen tijd meer was, worden hier door de heer Boerman beantwoord.

Lezing Boerman Q&A.pdf

in samenwerking met het Griekenlandcentrum

woensdag 18 november 2020

20u, livestream

Arjan Zuiderhoek

Regelmatig oplaaiende, scherpe en niet zelden gewelddadige interne sociale conflicten waren een algemeen kenmerk van de Griekse stedelijke samenleving, van de Archaïsche periode tot ver in de Romeinse Keizertijd. Tegelijkertijd waren antiek Griekse steden (poleis) in vergelijking met andere premoderne samenlevingen in politiek opzicht opmerkelijk inclusief en participatief: zelfs in poleis waar rijke elites politiek veel dominanter waren dan in Klassiek democratisch Athene, konden volwassen mannelijke burgers in de meeste gevallen nog altijd politiek meebeslissen, via de volksvergadering, en dit bleef zo tot in de Keizertijd. Met andere woorden, antiek Griekse steden waren wat moderne sociale wetenschappers inclusive political societies noemen, en volgens diezelfde sociale wetenschappers zouden dergelijke maatschappijen veel minder conflictrijk moeten zijn dan maatschappijen waar kleine elites het voor het zeggen hebben. Als dat klopt, waarom zien we dan toch zoveel conflict in Griekse poleis? In deze voordracht zullen we aan de hand van een aantal voorbeelden de sociale conflicten in Griekse steden aan een nadere beschouwing onderwerpen, om te pogen deze vraag te beantwoorden.

Het coronavirus krijgt ons er niet onder. Deze lezing werd gratis online aangeboden door het Griekenlandcentrum en het Nederlands Klassiek Verbond Oost-Vlaanderen, zodat iedereen deze 'vanuit zijn kot' kon volgen!

Ook achteraf is de lezing terug te bekijken, en wel via deze link! De introductie loopt van 16:30 tot 25:45. Na enkele technische problemen volgt vanaf 38:45 de lezing zelf.woensdag 15 april 2020

20u, livestream

Berenice Verhelst

Wanneer Cicero het heeft over zijn vertaling van Demosthenes’ redevoeringen, stelt hij daarbij expliciet dat hij niet vertaald heeft als tolk maar als redenaar. Hieronymus vertaalde de Bijbel niet woord voor woord, maar naar de betekenis. De rederijker Cornelis van Ghistele verklaarde in 1554 dat hij de Aeneis van Vergilius “retoryckelijck” had overgezet “plaisant ende weerdig om lezen”. Hij vertaalt als dichter in een eigentijdse dichtvorm, taal en stijl – zoals voor hem bijvoorbeeld ook Ausonius, en na hem o.a. Joost Van den Vondel, Alexander Pope en Christopher Logue. Deze voordracht voert langs enkele hoogtepunten en markante momenten uit de vertaalgeschiedenis van het Grieks en het Latijn, beiden als vertaaltalen (vooral dan het Latijn) en vertaalde talen (vooral het Grieks), van in de oudheid tot vandaag, van Livius Andronicus tot Emily Wilson. We snuisteren in een kleurrijk verleden, met een kritische blik op de huidige vertaalpraktijk en ook met vragen voor de toekomst. Vertalingen zijn immers nooit een neutraal doorgeefluik. Ze geven een interpretatie, gekleurd door eigentijdse opvattingen (ook over vertalen), maar fungeren wel als plaatsvervanger en ambassadeur van de brontekst. Dat laatste is ook niet onbelangrijk in de hedendaagse context waarin de zin van de studie van Latijn en Grieks steeds vaker in vraag wordt gesteld.​

Het coronavirus krijgt ons er niet onder. Deze lezing werd gratis online aangeboden door het Griekenlandcentrum en het Nederlands Klassiek Verbond Oost-Vlaanderen, zodat iedereen deze 'vanuit zijn kot' kon volgen! Ook achteraf is de lezing terug te bekijken, en wel via deze link!